Skip to main content

Przerwy w dostępności usługi 3D Secure

22-03-2024

25 marca od godziny 00:00 do godziny 03:00 planujemy prace serwisowe.

Mogą w tym czasie wystąpić przerwy w dostępności usługi 3D Secure.

Przepraszamy za utrudnienia.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.