Prace serwisowe

15-11-2023

Z powodu prac serwisowych 26 listopada 2023 r.:

  • od godziny 20:00 do godziny 23:59 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do portalu kartowego KARTOSFERA i aplikacji mobilnej oraz w zarządzaniu usługą tokenizacji, w tym enrollment karty w GPay oraz Apple Pay.
  • od godziny 23:00 do godziny 00:00 wystąpi przerwa w działaniu usługi Call Center. W przypadku konieczności kontaktu z naszym bankiem, prosimy dzwonić na nr telefonu: 695 320 074.

Przepraszamy za utrudnienia.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.