Skip to main content

Prace serwisowe

13-09-2023

W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi:

  • 17 września 2023 r. od godziny 20:00 do godziny 23:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do portalu kartowego KARTOSFERA, aplikacji mobilnej, oraz w zarządzaniu usługą tokenizacji karty w GPay i Apple Pay.
  • 23 września 2023 r. od godziny 22:00 do godziny 23:59  istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia przerw obsługi uwierzytelnień w usłudze 3D Secure.
  • 24 września 2023 r. od godziny 00:01 do godziny 01:30 wystąpi przerwa w obsłudze transakcji kart wydanych dla Banku BPS.

Przepraszamy za utrudnienia.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.