Skip to main content

Niedostępność Profilu Zaufanego

30-04-2024

Od 9 maja od godziny 20:00 do 10 maja do godziny 01:30 mogą wystąpić chwilowe niedostępności Profilu Zaufanego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.