• Aktualności
  • „Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat” w naszym Banku na I miejscu w rankingu Bankier.pl

„Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat” w naszym Banku na I miejscu w rankingu Bankier.pl

18-10-2023

W październikowej edycji rankingu preferencyjnych kredytów hipotecznych analitycy Bankier.pl porównują oferty banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie.

Klienci kupują za 600 tys. zł 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego. Kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a ich historia odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów.
W rankingu najtańszych kredytów preferencyjnych z 20-procentowym wkładem własnym, na 25 lat, z oprocentowaniem okresowo stałym i ratami malejącym nasz „Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat” znalazł się na pierwszym miejscu.

Cały ranking znajduje się tutaj:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-kredytow-hipotecznych-pazdziernik-2023-bezpieczny-kredyt-2-procent-8630257.html

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.