Skip to main content
 • Rachunek VAT

  Rachunek VAT

  Gdy split payment dotyczy Twojej wspólnoty

  Na gruncie ustawy o VAT Twoja wspólnota mieszkaniowa może być podmiotem, który w niektórych transakcjach podlega mechanizmowi podzielonej płatności (split payment). To mechanizm polegający na rozdzieleniu kwoty netto i VAT z faktury i przekazywaniu ich na odrębne konta.

  W Banku BPS automatycznie otwieramy jeden Rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy czy podmiotu, który posiada u nas rachunek rozliczeniowy w PLN, nawet jeśli nie rozlicza on podatku VAT.

  Dlaczego warto?

  Otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych

  Bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem BPS

  Bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku

  Rachunek w PLN

  Przydatne informacje

  Skąd wynika obowiązek posiadania Rachunku VAT?
  • Obowiązek istnieje od dnia 1 lipca 2018 r., gdy zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

   Link do ustawy
  Jak mogę realizować przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
  • Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
   • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
   • numeru NIP kontrahenta
   • kwoty brutto faktury
   • kwoty VAT
  • Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
  • Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

  Więcej informacji o rachunku VAT i split payment do pobrania

  Czy muszę mieć rachunek VAT do każdego konta rozliczeniowego?

  Na wniosek wspólnoty posiadającej więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

  Jakie są ograniczenia w dysponowaniu środkami na rachunku VAT

  Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane następująco:

  • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
  • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego
  • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego
  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.