Skip to main content
 • profitKonto

  profitKonto

  Dla większej wspólnoty lub spółdzielni

  Rozumiemy potrzeby wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Z nami będzie Wam łatwiej prowadzić bieżące rozliczenia.

  Zarządzasz wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową, która osiąga roczne przychody powyżej 5 mln zł? Albo ma w Banku BPS zaangażowanie kredytowe powyżej 2 mln zł? Czas na profitKonto!

  Dlaczego warto?

  Bezpłatne otwarcie rachunku i bankowość internetowa

  0 zł za przelewy do US w bankowości internetowej

  0 zł za przelewy wewnętrzne w bankowości internetowej

  0 zł za wydanie karty debetowej

  Tańsze przelewy krajowe w bankowości internetowej w pakietach przelewów 150 lub 300 szt.

  Tańsze przelewy SORBNET i Express ELIXIR w bankowości internetowej

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.