Skip to main content

Visa i Mastercard zawieszają swoją działalność w Rosji

09-03-2022

Od 9 marca od godz. 22:00 wydane przez nasz Bank karty Mastercard i Visa nie będą działać w Rosji.

W praktyce oznacza to, że nie będzie można nimi płacić w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz korzystać z bankomatów.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.