Skip to main content

Krzysztof Kokot

Wiceprezes Zarządu
Pion Bankowości Komercyjnej i Wsparcia
Krzysztof Kokot posiada bogate doświadczenie w sektorze bankowym na stanowiskach menedżerskich. Od maja 2017 r. do kwietnia 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. W latach 2013-2014 był Wiceprezesem Zarządu Banku BPS odpowiedzialnym za informatykę i operacje, produkty bankowe, skarb, rozliczenia i bankowość elektroniczną. W latach 2005-2013 związany z Kredyt Bankiem, w tym przez 6 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego głównie za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. W latach 1997-2005 był Wiceprezesem Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE BANK. Od 1 maja 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BPS. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Jest wykładowcą akademickim. 
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.