Skip to main content
 • Kredyt w rachunku kredytowym

  Kredyt w rachunku kredytowym

  Kiedy samorząd potrzebuje finansowania długoterminowego, w tym na planowany deficyt budżetu

  Wiemy, że finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego wymaga dokładnego planowania. Niektóre przedsięwzięcia wiążą się z koniecznością założenia deficytu budżetu. Na takie sytuacje mamy dla Was kredyt w rachunku kredytowym. Możecie go wykorzystać na:

  • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  Kredyt można wykorzystać jednorazowo lub w transzach, w zależności od potrzeb zgodnie z zapotrzebowaniem Waszego samorządu na środki na podstawie złożonej dyspozycji.

  Dlaczego warto?

  Łatwy sposób na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST

  Możliwość spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji obligacji lub zaciągniętych kredytów i pożyczek

  Prefinansowanie działań, na które samorząd przeznacza środki unijne

  Indywidualnie ustalane warunki

  Przydatne informacje

  Na jaki okres udzielany jest kredyt?

  Kredyt może mieć charakter kredytu krótkoterminowego, średnioterminowego lub długoterminowego i jest udzielany zgodnie z warunkami określonymi przez JST w SWZ.

  Jaka może być wysokość kredytu?

  Kredyt może być zaciągnięty do wysokości, która została określona w uchwale budżetowej JST lub odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku) JST.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.