Skip to main content
 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Kiedy samorząd potrzebuje finansowania przejściowego deficytu budżetu

  Wiemy, że bieżące funkcjonowanie każdej instytucji, również tej samorządowej, wymaga niekiedy dodatkowych środków. Mamy dla Was kredyt w rachunku bieżącym, który możecie wykorzystać na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

  To kredyt krótkoterminowy dla gminy, powiatu lub instytucji samorządowej - podlega spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty.

  Warunki kredytu można ustalić indywidualnie w naszym oddziale.

  Dlaczego warto?

  Łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej

  Można wykorzystać na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

  Ma charakter kredytu krótkoterminowego i podlega spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty

  Indywidualnie ustalane warunki

  Przydatne informacje

  Jaka może być wysokość kredytu?

  Kredyt w rachunku bieżącym dla samorządów może zostać udzielony do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej JST, w uchwale budżetowej tej jednostki lub w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku), jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel w innych bankach.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.