Skip to main content
 • Rachunek powierniczy

  Rachunek powierniczy

  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich transakcji

  Na rachunku powierniczym można gromadzić środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Mogą one zostać wypłacone posiadaczowi rachunku tylko w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

  Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Zgromadzone na nim środki mogą być wyłączone z postępowania egzekucyjnego i masy upadłościowej (umowa powiernicza z datą pewną).

  Dlaczego warto?

  Gwarancja bezpieczeństwa środków dla powierzającego

  Zabezpieczenie środków przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym

  Ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych

  Poczucie bezpieczeństwa, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego

  Możliwość prowadzenia rachunku w różnych walutach (PLN, EUR, USD)

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.