• Gwarancje AGRO

  Gwarancje AGRO

  Dla rolników, przetwórców produktów rolnych oraz nierolnych

  Prowadzisz gospodarstwo rolne albo zajmujesz się przetwórstwem produktów rolnych? Potrzebujesz środków na inwestycje w maszyny? A może chciałbyś wziąć kredyt na bieżącą działalność i rozwinąć marketing swoich wyrobów? Zapytaj naszego doradcę o gwarancje AGRO, dzięki którym kredyt dla przedsiębiorców takich jak Ty jest teraz szerzej dostępny – nawet, jeśli nie masz długiej historii kredytowej.

  Dlaczego warto?

  Szeroki zakres gwarancji
  – do 80 proc. kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis

  Długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów obrotowych: odnawialnych
  – 39 miesięcy, nieodnawialnych
  – 51 miesięcy

  Długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

  Brak prowizji za udzielenie gwarancji

  Maksymalna kwota gwarancji do kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 160 000 euro

  Przydatne informacje

  Kto może skorzystać z gwarancji AGRO?

  Przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym – rolnicy, przetwórcy produktów rolnych, przetwórcy produktów nierolnych.

  Na co można przeznaczyć środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją?

  Na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych i nierolnych.

  • jeśli jesteś rolnikiem możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w gospodarstwie rolnym
  • jeśli jesteś przetwórcą możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w przetwórstwo lub marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych
  Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją?

  Kredyty inwestycyjne lub obrotowe w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

  Jakie są dodatkowe formy pomocy dla przedsiębiorców rolnych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19?

  W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

  • możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne lub nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
  • dopłaty do oprocentowania tych kredytów obrotowych

  Dotyczy kredytów udzielonych do 31 grudnia 2023 r.

  Podstawa prawna

  Gwarancja udzielana jest w ramach:

  • pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013
  • pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych)
  Dowiedz się więcej na temat gwarancji AGRO

  Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w oddziale Banku BPS.

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.