Skip to main content
 • Gwarancje bankowe

  Gwarancje bankowe

  Zabezpieczenie płatności dla Twojej firmy

  Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdyby Klient Banku nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

  W Banku BPS możesz skorzystać z kilku rodzajów gwarancji. Jeśli Twoja firma chce wzmocnić swoją pozycję w negocjacjach z kontrahentem – sprawdź jakie gwarancje bankowe możesz wybrać do zabezpieczenia płatności.

  Dlaczego warto?

  Zabezpieczenie płatności

  Eliminacja potrzeby angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji

  Elastyczność i różnorodność – wiele rodzajów gwarancji zabezpieczających interesy partnerów umów

  Wzmocnienie pozycji i wiarygodności firmy

  Szansa na zbudowanie lepszych relacji z partnerami

  Przydatne informacje

  Rodzaje gwarancji
  • gwarancja przetargowa (wadialna)
  • gwarancja zwrotu zaliczki
  • gwarancja należytego wykonania umowy
  • gwarancja spłaty kredytu
  • gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi
  • gwarancja zapłaty rat leasingowych
  • gwarancja akcyzowa
  • gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
  • gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii
  • gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  • gwarancja stanowiąca kaucję gwarancyjną zabezpieczającą kwoty podatku lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  • gwarancja zwrotu zaliczki z PROW 2014-2020 oraz w zakresie realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.