Skip to main content
 • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3316 4.2144 4.4152 4.1845 4.4457
USA 1 USD 4.0688 3.9629 4.1522 3.9348 4.1808
Szwajcaria 1 CHF 4.4787 4.3213 4.5782 4.2861 4.6142
Australia 1 AUD 2.6104 2.5346 2.6855 2.5139 2.7066
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5805 0.5617 0.5951 0.5571 0.5997
Kanada 1 CAD 2.9566 2.8684 3.0392 2.8450 3.0631
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3573 0.3786 0.3544 0.3816
Szwecja 1 SEK 0.3706 0.3609 0.3823 0.3579 0.3853
Węgry 100 HUF 1.0965 1.0625 1.1257 1.0539 1.1345
Wielka Brytania 1 GBP 5.0615 4.8512 5.1401 4.8265 5.1654
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2008 4.2144 4.4152
  USA 1 USD 0.1893 3.9629 4.1522
  Szwajcaria 1 CHF 0.2569 4.3213 4.5782
  Australia 1 AUD 0.1509 2.5346 2.6855
  Czechy 1 CZK 0.0098 0.1657 0.1755
  Dania 1 DKK 0.0334 0.5617 0.5951
  Kanada 1 CAD 0.1708 2.8684 3.0392
  Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3573 0.3786
  Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3609 0.3823
  Węgry 100 HUF 0.0632 1.0625 1.1257
  Wielka Brytania 1 GBP 0.2889 4.8512 5.1401
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2612 4.1845 4.4457
  USA 1 USD 0.246 3.9348 4.1808
  Szwajcaria 1 CHF 0.3281 4.2861 4.6142
  Australia 1 AUD 0.1927 2.5139 2.7066
  Czechy 1 CZK 0.0126 0.1643 0.1769
  Dania 1 DKK 0.0426 0.5571 0.5997
  Kanada 1 CAD 0.2181 2.8450 3.0631
  Norwegia 1 NOK 0.0272 0.3544 0.3816
  Szwecja 1 SEK 0.0274 0.3579 0.3853
  Węgry 100 HUF 0.0806 1.0539 1.1345
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3389 4.8265 5.1654
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.