Skip to main content
 • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3354 4.2359 4.4373 4.2058 4.4679
USA 1 USD 4.0342 3.9212 4.1080 3.8933 4.1364
Szwajcaria 1 CHF 4.4994 4.3559 4.6144 4.3204 4.6507
Australia 1 AUD 2.6675 2.5944 2.7487 2.5733 2.7703
Czechy 1 CZK 0.1757 0.1704 0.1806 0.1691 0.1820
Dania 1 DKK 0.5812 0.5647 0.5982 0.5601 0.6029
Kanada 1 CAD 2.9340 2.8386 3.0074 2.8155 3.0311
Norwegia 1 NOK 0.3781 0.3681 0.3900 0.3651 0.3930
Szwecja 1 SEK 0.3854 0.3742 0.3964 0.3712 0.3995
Węgry 100 HUF 1.0991 1.0638 1.1269 1.0551 1.1358
Wielka Brytania 1 GBP 5.1465 4.9827 5.2790 4.9574 5.3049
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2014 4.2359 4.4373
  USA 1 USD 0.1868 3.9212 4.1080
  Szwajcaria 1 CHF 0.2585 4.3559 4.6144
  Australia 1 AUD 0.1543 2.5944 2.7487
  Czechy 1 CZK 0.0102 0.1704 0.1806
  Dania 1 DKK 0.0335 0.5647 0.5982
  Kanada 1 CAD 0.1688 2.8386 3.0074
  Norwegia 1 NOK 0.0219 0.3681 0.3900
  Szwecja 1 SEK 0.0222 0.3742 0.3964
  Węgry 100 HUF 0.0631 1.0638 1.1269
  Wielka Brytania 1 GBP 0.2963 4.9827 5.2790
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2621 4.2058 4.4679
  USA 1 USD 0.2431 3.8933 4.1364
  Szwajcaria 1 CHF 0.3303 4.3204 4.6507
  Australia 1 AUD 0.197 2.5733 2.7703
  Czechy 1 CZK 0.0129 0.1691 0.1820
  Dania 1 DKK 0.0428 0.5601 0.6029
  Kanada 1 CAD 0.2156 2.8155 3.0311
  Norwegia 1 NOK 0.0279 0.3651 0.3930
  Szwecja 1 SEK 0.0283 0.3712 0.3995
  Węgry 100 HUF 0.0807 1.0551 1.1358
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3475 4.9574 5.3049
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.