• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.8007 4.7123 4.9273 4.6789 4.9613
USA 1 USD 4.8615 4.7358 4.9523 4.7022 4.9865
Szwajcaria 1 CHF 4.9215 4.7909 5.0658 4.7519 5.1056
Australia 1 AUD 3.1616 3.0562 3.2319 3.0313 3.2573
Czechy 1 CZK 0.1956 0.1908 0.2018 0.1893 0.2033
Dania 1 DKK 0.6456 0.6299 0.6660 0.6247 0.6713
Kanada 1 CAD 3.5705 3.4743 3.6740 3.4460 3.7029
Norwegia 1 NOK 0.4604 0.4469 0.4726 0.4433 0.4763
Szwecja 1 SEK 0.4453 0.4319 0.4567 0.4284 0.4603
Węgry 100 HUF 1.1503 1.1075 1.1711 1.0985 1.1803
Wielka Brytania 1 GBP 5.5320 5.3758 5.6849 5.3485 5.7128
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.215 4.7123 4.9273
  USA 1 USD 0.2165 4.7358 4.9523
  Szwajcaria 1 CHF 0.2749 4.7909 5.0658
  Australia 1 AUD 0.1757 3.0562 3.2319
  Czechy 1 CZK 0.011 0.1908 0.2018
  Dania 1 DKK 0.0361 0.6299 0.6660
  Kanada 1 CAD 0.1997 3.4743 3.6740
  Norwegia 1 NOK 0.0257 0.4469 0.4726
  Szwecja 1 SEK 0.0248 0.4319 0.4567
  Węgry 100 HUF 0.0636 1.1075 1.1711
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3091 5.3758 5.6849
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2824 4.6789 4.9613
  USA 1 USD 0.2843 4.7022 4.9865
  Szwajcaria 1 CHF 0.3537 4.7519 5.1056
  Australia 1 AUD 0.226 3.0313 3.2573
  Czechy 1 CZK 0.014 0.1893 0.2033
  Dania 1 DKK 0.0466 0.6247 0.6713
  Kanada 1 CAD 0.2569 3.4460 3.7029
  Norwegia 1 NOK 0.033 0.4433 0.4763
  Szwecja 1 SEK 0.0319 0.4284 0.4603
  Węgry 100 HUF 0.0818 1.0985 1.1803
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3643 5.3485 5.7128
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.