• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.7079 4.6078 4.8198 4.5751 4.8531
USA 1 USD 4.3265 4.2299 4.4249 4.1998 4.4554
Szwajcaria 1 CHF 4.6870 4.5820 4.8468 4.5447 4.8849
Australia 1 AUD 3.0680 2.9938 3.1671 2.9694 3.1920
Czechy 1 CZK 0.1975 0.1924 0.2036 0.1909 0.2052
Dania 1 DKK 0.6329 0.6160 0.6516 0.6110 0.6567
Kanada 1 CAD 3.2344 3.1530 3.3356 3.1273 3.3618
Norwegia 1 NOK 0.4379 0.4268 0.4515 0.4233 0.4550
Szwecja 1 SEK 0.4228 0.4100 0.4336 0.4066 0.4371
Węgry 100 HUF 1.2091 1.1813 1.2496 1.1717 1.2594
Wielka Brytania 1 GBP 5.3263 5.2129 5.5147 5.1863 5.5417
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.212 4.6078 4.8198
  USA 1 USD 0.195 4.2299 4.4249
  Szwajcaria 1 CHF 0.2648 4.5820 4.8468
  Australia 1 AUD 0.1733 2.9938 3.1671
  Czechy 1 CZK 0.0112 0.1924 0.2036
  Dania 1 DKK 0.0356 0.6160 0.6516
  Kanada 1 CAD 0.1826 3.1530 3.3356
  Norwegia 1 NOK 0.0247 0.4268 0.4515
  Szwecja 1 SEK 0.0236 0.4100 0.4336
  Węgry 100 HUF 0.0683 1.1813 1.2496
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3018 5.2129 5.5147
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.278 4.5751 4.8531
  USA 1 USD 0.2556 4.1998 4.4554
  Szwajcaria 1 CHF 0.3402 4.5447 4.8849
  Australia 1 AUD 0.2226 2.9694 3.1920
  Czechy 1 CZK 0.0143 0.1909 0.2052
  Dania 1 DKK 0.0457 0.6110 0.6567
  Kanada 1 CAD 0.2345 3.1273 3.3618
  Norwegia 1 NOK 0.0317 0.4233 0.4550
  Szwecja 1 SEK 0.0305 0.4066 0.4371
  Węgry 100 HUF 0.0877 1.1717 1.2594
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3554 5.1863 5.5417
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.