• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6809 4.5782 4.7894 4.5457 4.8224
USA 1 USD 4.4533 4.3964 4.5996 4.3652 4.6314
Szwajcaria 1 CHF 4.6611 4.5750 4.8399 4.5378 4.8780
Australia 1 AUD 3.0631 3.0192 3.1944 2.9946 3.2195
Czechy 1 CZK 0.1893 0.1841 0.1947 0.1826 0.1962
Dania 1 DKK 0.6292 0.6120 0.6474 0.6070 0.6525
Kanada 1 CAD 3.4588 3.3895 3.5861 3.3619 3.6143
Norwegia 1 NOK 0.4539 0.4414 0.4670 0.4378 0.4707
Szwecja 1 SEK 0.4380 0.4246 0.4492 0.4212 0.4528
Węgry 100 HUF 1.1816 1.1485 1.2150 1.1392 1.2246
Wielka Brytania 1 GBP 5.4215 5.3119 5.6201 5.2849 5.6477
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2112 4.5782 4.7894
  USA 1 USD 0.2032 4.3964 4.5996
  Szwajcaria 1 CHF 0.2649 4.5750 4.8399
  Australia 1 AUD 0.1752 3.0192 3.1944
  Czechy 1 CZK 0.0106 0.1841 0.1947
  Dania 1 DKK 0.0354 0.6120 0.6474
  Kanada 1 CAD 0.1966 3.3895 3.5861
  Norwegia 1 NOK 0.0256 0.4414 0.4670
  Szwecja 1 SEK 0.0246 0.4246 0.4492
  Węgry 100 HUF 0.0665 1.1485 1.2150
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3082 5.3119 5.6201
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2767 4.5457 4.8224
  USA 1 USD 0.2662 4.3652 4.6314
  Szwajcaria 1 CHF 0.3402 4.5378 4.8780
  Australia 1 AUD 0.2249 2.9946 3.2195
  Czechy 1 CZK 0.0136 0.1826 0.1962
  Dania 1 DKK 0.0455 0.6070 0.6525
  Kanada 1 CAD 0.2524 3.3619 3.6143
  Norwegia 1 NOK 0.0329 0.4378 0.4707
  Szwecja 1 SEK 0.0316 0.4212 0.4528
  Węgry 100 HUF 0.0854 1.1392 1.2246
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3628 5.2849 5.6477
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.