• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6091 4.5174 4.7268 4.4853 4.7594
USA 1 USD 4.3634 4.3109 4.5111 4.2803 4.5423
Szwajcaria 1 CHF 4.7869 4.6516 4.9221 4.6137 4.9608
Australia 1 AUD 2.7953 2.7054 2.8630 2.6834 2.8855
Czechy 1 CZK 0.1887 0.1834 0.1941 0.1819 0.1956
Dania 1 DKK 0.6180 0.6023 0.6373 0.5974 0.6423
Kanada 1 CAD 3.2098 3.1314 3.3138 3.1058 3.3398
Norwegia 1 NOK 0.4078 0.3929 0.4157 0.3897 0.4190
Szwecja 1 SEK 0.3981 0.3865 0.4090 0.3834 0.4122
Węgry 100 HUF 1.1899 1.1576 1.2249 1.1482 1.2345
Wielka Brytania 1 GBP 5.3183 5.1828 5.4847 5.1564 5.5116
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2094 4.5174 4.7268
  USA 1 USD 0.2002 4.3109 4.5111
  Szwajcaria 1 CHF 0.2705 4.6516 4.9221
  Australia 1 AUD 0.1576 2.7054 2.8630
  Czechy 1 CZK 0.0107 0.1834 0.1941
  Dania 1 DKK 0.035 0.6023 0.6373
  Kanada 1 CAD 0.1824 3.1314 3.3138
  Norwegia 1 NOK 0.0228 0.3929 0.4157
  Szwecja 1 SEK 0.0225 0.3865 0.4090
  Węgry 100 HUF 0.0673 1.1576 1.2249
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3019 5.1828 5.4847
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2741 4.4853 4.7594
  USA 1 USD 0.262 4.2803 4.5423
  Szwajcaria 1 CHF 0.3471 4.6137 4.9608
  Australia 1 AUD 0.2021 2.6834 2.8855
  Czechy 1 CZK 0.0137 0.1819 0.1956
  Dania 1 DKK 0.0449 0.5974 0.6423
  Kanada 1 CAD 0.234 3.1058 3.3398
  Norwegia 1 NOK 0.0293 0.3897 0.4190
  Szwecja 1 SEK 0.0288 0.3834 0.4122
  Węgry 100 HUF 0.0863 1.1482 1.2345
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3552 5.1564 5.5116
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.