• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6745 4.5575 4.7681 4.5252 4.8010
USA 1 USD 4.5206 4.4371 4.6425 4.4056 4.6746
Szwajcaria 1 CHF 4.8134 4.6831 4.9546 4.6449 4.9935
Australia 1 AUD 3.2126 3.1332 3.3152 3.1077 3.3412
Czechy 1 CZK 0.1923 0.1859 0.1967 0.1844 0.1982
Dania 1 DKK 0.6283 0.6093 0.6446 0.6043 0.6497
Kanada 1 CAD 3.5426 3.4489 3.6492 3.4208 3.6779
Norwegia 1 NOK 0.4759 0.4613 0.4881 0.4576 0.4919
Szwecja 1 SEK 0.4511 0.4336 0.4588 0.4301 0.4624
Węgry 100 HUF 1.1852 1.1537 1.2206 1.1443 1.2302
Wielka Brytania 1 GBP 5.5339 5.3460 5.6566 5.3188 5.6843
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2106 4.5575 4.7681
  USA 1 USD 0.2054 4.4371 4.6425
  Szwajcaria 1 CHF 0.2715 4.6831 4.9546
  Australia 1 AUD 0.182 3.1332 3.3152
  Czechy 1 CZK 0.0108 0.1859 0.1967
  Dania 1 DKK 0.0353 0.6093 0.6446
  Kanada 1 CAD 0.2003 3.4489 3.6492
  Norwegia 1 NOK 0.0268 0.4613 0.4881
  Szwecja 1 SEK 0.0252 0.4336 0.4588
  Węgry 100 HUF 0.0669 1.1537 1.2206
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3106 5.3460 5.6566
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2758 4.5252 4.8010
  USA 1 USD 0.269 4.4056 4.6746
  Szwajcaria 1 CHF 0.3486 4.6449 4.9935
  Australia 1 AUD 0.2335 3.1077 3.3412
  Czechy 1 CZK 0.0138 0.1844 0.1982
  Dania 1 DKK 0.0454 0.6043 0.6497
  Kanada 1 CAD 0.2571 3.4208 3.6779
  Norwegia 1 NOK 0.0343 0.4576 0.4919
  Szwecja 1 SEK 0.0323 0.4301 0.4624
  Węgry 100 HUF 0.0859 1.1443 1.2302
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3655 5.3188 5.6843
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.