• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6832 4.5844 4.7957 4.5519 4.8288
USA 1 USD 4.5459 4.5098 4.7181 4.4778 4.7507
Szwajcaria 1 CHF 4.8318 4.7216 4.9949 4.6832 5.0342
Australia 1 AUD 3.2362 3.1455 3.3279 3.1199 3.3540
Czechy 1 CZK 0.1924 0.1857 0.1965 0.1842 0.1980
Dania 1 DKK 0.6295 0.6129 0.6484 0.6079 0.6535
Kanada 1 CAD 3.5637 3.4816 3.6835 3.4532 3.7124
Norwegia 1 NOK 0.4780 0.4629 0.4897 0.4591 0.4935
Szwecja 1 SEK 0.4494 0.4327 0.4577 0.4291 0.4613
Węgry 100 HUF 1.1913 1.1265 1.1917 1.1173 1.2010
Wielka Brytania 1 GBP 5.5357 5.4121 5.7259 5.3845 5.7540
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2113 4.5844 4.7957
  USA 1 USD 0.2083 4.5098 4.7181
  Szwajcaria 1 CHF 0.2733 4.7216 4.9949
  Australia 1 AUD 0.1824 3.1455 3.3279
  Czechy 1 CZK 0.0108 0.1857 0.1965
  Dania 1 DKK 0.0355 0.6129 0.6484
  Kanada 1 CAD 0.2019 3.4816 3.6835
  Norwegia 1 NOK 0.0268 0.4629 0.4897
  Szwecja 1 SEK 0.025 0.4327 0.4577
  Węgry 100 HUF 0.0652 1.1265 1.1917
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3138 5.4121 5.7259
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2769 4.5519 4.8288
  USA 1 USD 0.2729 4.4778 4.7507
  Szwajcaria 1 CHF 0.351 4.6832 5.0342
  Australia 1 AUD 0.2341 3.1199 3.3540
  Czechy 1 CZK 0.0138 0.1842 0.1980
  Dania 1 DKK 0.0456 0.6079 0.6535
  Kanada 1 CAD 0.2592 3.4532 3.7124
  Norwegia 1 NOK 0.0344 0.4591 0.4935
  Szwecja 1 SEK 0.0322 0.4291 0.4613
  Węgry 100 HUF 0.0837 1.1173 1.2010
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3695 5.3845 5.7540
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.