• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6892 4.5736 4.7846 4.5411 4.8176
USA 1 USD 4.4911 4.3635 4.5652 4.3325 4.5967
Szwajcaria 1 CHF 4.7580 4.6205 4.8881 4.5829 4.9265
Australia 1 AUD 3.0565 2.9413 3.1119 2.9173 3.1364
Czechy 1 CZK 0.1925 0.1867 0.1975 0.1851 0.1990
Dania 1 DKK 0.6306 0.6115 0.6469 0.6065 0.6520
Kanada 1 CAD 3.3455 3.2244 3.4115 3.1982 3.4383
Norwegia 1 NOK 0.4574 0.4420 0.4676 0.4384 0.4712
Szwecja 1 SEK 0.4291 0.4173 0.4414 0.4139 0.4449
Węgry 100 HUF 1.1438 1.1087 1.1729 1.0997 1.1822
Wielka Brytania 1 GBP 5.4564 5.2990 5.6064 5.2720 5.6340
 • Spread Dewizy
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.211 4.5736 4.7846
  USA 1 USD 0.2017 4.3635 4.5652
  Szwajcaria 1 CHF 0.2676 4.6205 4.8881
  Australia 1 AUD 0.1706 2.9413 3.1119
  Czechy 1 CZK 0.0108 0.1867 0.1975
  Dania 1 DKK 0.0354 0.6115 0.6469
  Kanada 1 CAD 0.1871 3.2244 3.4115
  Norwegia 1 NOK 0.0256 0.4420 0.4676
  Szwecja 1 SEK 0.0241 0.4173 0.4414
  Węgry 100 HUF 0.0642 1.1087 1.1729
  Wielka Brytania 1 GBP 0.3074 5.2990 5.6064
 • Spread Pieniądze
  Kupno Sprzedaż
  Europa 1 EUR 0.2765 4.5411 4.8176
  USA 1 USD 0.2642 4.3325 4.5967
  Szwajcaria 1 CHF 0.3436 4.5829 4.9265
  Australia 1 AUD 0.2191 2.9173 3.1364
  Czechy 1 CZK 0.0139 0.1851 0.1990
  Dania 1 DKK 0.0455 0.6065 0.6520
  Kanada 1 CAD 0.2401 3.1982 3.4383
  Norwegia 1 NOK 0.0328 0.4384 0.4712
  Szwecja 1 SEK 0.031 0.4139 0.4449
  Węgry 100 HUF 0.0825 1.0997 1.1822
  Wielka Brytania 1 GBP 0.362 5.2720 5.6340
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.