Skip to main content

Uważaj na oszustwa telefoniczne ze Straży Granicznej

21-05-2024

Ostrzegamy, przed połączeniami telefonicznymi, w których oszuści podszywają się pod Straż Graniczną, informując rozmówcę o nielegalnej przesyłce, która została zatrzymana na granicy.

Połączenia wykonywane są z różnych numerów telefonu, a komunikat słyszany jest w języku angielskim. Rozmówca musi wybrać "1", aby dowiedzieć się więcej od funkcjonariusza zajmującego się sprawą. Po wykonaniu polecenia rozmowa zostaje przekierowana do osoby, która strasząc konsekwencjami prawnymi i koniecznością uiszczenia grzywny, próbuje wyłudzić dane z karty płatniczej. W takich przypadkach najlepiej jak najszybciej się rozłączyć.

Pamiętaj:

  • Nie udostępniaj innym danych poufnych: loginów, haseł, danych z karty płatniczej!
  • Jak najszybciej przerwij rozmowę, która wydaje Ci się podejrzana!
  • Nie wykonuj poleceń nieznanych osób pod presją czasu!
  • Zachowaj zdrowy rozsądek. Nie działaj pod presją czasu. Chroń swoje dane!
  • Nie daj się zastraszyć!

Bądź czujny!
Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa zgłoś zdarzenie na Policję. W przypadku, gdy został zlecony przelew skontaktuj się niezwłocznie z Infolinią Banku.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.