Skip to main content

Uwaga na fałszywe wiadomości email lub sms

06-07-2023

Ostrzegamy przed oszustami, którzy próbują wyłudzić Twoje dane poufne wykorzystując do tego linki przesłane w wiadomościach email lub sms.

Bardzo często takie wiadomości zawierają informacje, np. o niedopłacie za przesyłkę lub prąd, braku płatności, zablokowanym koncie w banku lub rzekomej sprzedaży towaru na portalu ogłoszeniowym. Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na fałszywą stronę do dokonania płatności lub na stronę, na której oszuści nakłaniają do podania danych logowania do bankowości internetowej lub danych karty płatniczej.

Aby uwiarygodnić  przesłaną wiadomość oszuści  adresie nadawcy, umieszczają często nazwę prawdziwej firmy. Jednak po rozwinięciu adresu zobaczysz, że wiadomość została wysłana z zupełnie innej domeny. Niekiedy oszuści przesyłają wiadomość za pomocą szyfrowanego połączenia, więc zobaczysz na niej kłódkę, która ma za zadanie wzbudzić Twoje zaufanie. Po wybraniu źródła informacji zobaczysz prawdziwą nazwę domeny, z której wiadomość została wysłana.

Fałszywe wiadomości email z linkiem

fałszywe wiadomosci email z linkiem 1

fałszywe wiadomosci email z linkiem 2

 

Fałszywe wiadomości sms z linkiem

fałszywe wiadomosci sms z linkiem 1

PAMIĘTAJ:
  • Nigdy nie loguj się do bankowości internetowej oraz nie podawaj danych karty korzystając z podesłanych linków;
  • Nigdy nie otwieraj linków pochodzących z niewiadomego źródła;
  • Zwróć uwagę na domenę, czy pełna nazwa jest prawidłowa, a nie tylko fragment;
  • Zwróć uwagę na poprawność językową wiadomości;
  • Jeśli niespodziewanie otrzymasz wiadomość o dodaniu Twojej karty w wersji cyfrowej do Twojego rachunku, nie potwierdzaj takiej operacji;
  • Dokładnie czytaj wiadomości z kodami autoryzacyjnymi. Nie potwierdzaj w aplikacji mobilnej oraz nie podawaj nigdzie kodów autoryzacyjnych dla transakcji, których nie zleciłeś.

Bądź czujny! A jeśli podałeś jakiekolwiek dane poufne po kliknięciu w link skontaktuj się z naszą Infolinią, aby zastrzec kartę lub zablokować dostęp do bankowości interntowej.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.