Skip to main content

Uwaga na fałszywe lokaty bankowe -"Lokaty bliżej samorządów"

19-10-2021

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podszywania się oszustów pod pracownika banku oferujących samorządom lokaty bankowe np. „Lokatę bliżej samorządów”.

https://zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Lokata-blizej-samorzadow

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.