Skip to main content

Uważaj na fałszywy adres bankowości elektronicznej e25

09-12-2021

Bank BPS zidentyfikował kampanię phishingową ukierunkowaną w stronę bankowości internetowej e25.

Atakujący wykorzystali domenę ẹ25[.]com, bardzo podobną do e25.pl w celu podszycia się pod Bank. 

2021 12 09 FalszywaDomena

Zwracamy szczególną uwagę na potrzebę dokładnej weryfikacji adresu strony, na którą Państwo wchodzą. Poprawny adres strony logowania do e25 to https://www.e25.pl/bps/loginForm

Ponadto przypominamy o zasadach bezpieczeństwa, które należy zachować przy korzystaniu z bankowości elektronicznej - ZOBACZ.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.