• Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Pewność dla nabywców mieszkań i lepszy wizerunek dewelopera

  Prowadzisz działalność deweloperską? Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy możesz wykorzystać do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wypłata zdeponowanych na rachunku środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  Rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

  Dlaczego warto?

  Wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców

  Wzrost wiarygodności kredytowej w banku

  Zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego

  Rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi

  Pozwala spełnić wymogi ustawowe

  Przydatne informacje

  Co zyskują osoby nabywające mieszkania lub domy?

  Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy:

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • zapewnia pełne bezpieczeństwo środków osób nabywających mieszkanie lub dom przez cały okres budowy
  • wsparcie banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera
  Kim jest powiernik?

  Powiernik to posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym, czyli deweloper.

  Kim jest powierzający?

  Powierzający to deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym – na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem, czyli finansujący, a więc kupujący mieszkanie lub dom.

  Kiedy możliwe są wypłaty z rachunku?

  Wypłata dokonywana jest jednorazowo po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.