• Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Z korzyścią dla deweloperów

  Prowadzisz działalność deweloperską? Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy możesz wykorzystać do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez Klientów, finansujących budowę, na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wypłata środków z rachunku jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego.

  Rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

  Dlaczego warto?

  Wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców

  Wzrost wiarygodności kredytowej w banku

  Zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego

  Rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi

  Pozwala spełnić wymogi ustawowe

  Przydatne informacje

  Co zyskują osoby nabywające mieszkania lub domy?

  Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • gwarantuje wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
  • daje wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpiecza środki pieniężne przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera
  Kim jest powiernik?

  Powiernik to posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym, czyli deweloper.

  Kim jest powierzający?

  Powierzający to deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym – na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (czyli finansujący, a więc kupujący mieszkanie lub dom).

  Kiedy możliwe są wypłaty z rachunku?

  Wypłaty możliwe są po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji potwierdzonych przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę.

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.