• Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Z korzyścią dla deweloperów

  Prowadzisz działalność deweloperską? Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy możesz wykorzystać do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez Klientów, finansujących budowę, na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pamiętaj, u nas możesz otworzyć rachunek MRP dla inwestycji nie tylko finansowanej kredytem, ale również ze swoich środków własnych.

  Rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

  Dlaczego warto?

  Wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców

  Wzrost wiarygodności kredytowej w banku

  Zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego

  Rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi

  Pozwala spełnić wymogi ustawowe

  Automatyczne wyliczenie składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny od każdej wpłaty nabywcy

  Przydatne informacje

  Co zyskują osoby nabywające mieszkania lub domy?

  Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • gwarantuje wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
  • daje wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpiecza środki pieniężne przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera
  Kim jest powiernik?

  Powiernik to posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym, czyli deweloper.

  Kim jest powierzający?

  Powierzający to deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym – na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (czyli finansujący, a więc kupujący mieszkanie lub dom).

  Kiedy możliwe są wypłaty z rachunku?

  Wypłaty możliwe są po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji potwierdzonych przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę oraz po przeprowadzeniu pozytywnej kontroli przez pracownika Banku, przy czym pierwsza wypłata z Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego jest realizowana dopiero po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy z nabywcą, a ostatnia po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego U nas nie musisz składać dodatkowych dyspozycji, w przypadku niepełnym wpłat nabywców lub rejestracji nowych nabywców po zakończeniu danego etapu. Bank regularnie monitoruje kolejne wpłaty nabywców i wypłaca środki zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego.

  Cookies

  Za co przedsiębiorcy cenią Bank BPS?

  „Muszę mieć zawsze po drugiej stronie osobę, a nie instytucję. Od 10 lat współpracujemy z Bankiem BPS szeroko i z sukcesem. Korzystamy z kredytów inwestycyjnych, kredytów w rachunkach bieżących i operacyjnie z codziennej bankowości” – mówi Maciej Szpot, założyciel i prezes Grupy BFC, jeden z klientów naszego banku.

  Poznaj historię partnerskich relacji Banku BPS i Grupy BFC, właściciela BoniFaCio Spa & Sport Resort!

  „Z Bankiem BPS pracujemy od 2011 r. Korzystamy z rachunków powierniczych, kredytu inwestycyjnego, wspieramy się kredytem rewolwingowym i codziennym kredytem obrotowym. Cenię współpracę z Bankiem BPS ze względu na cechy pracowników: pracowitość i profesjonalizm.” – mówi Edward Leńczuk, Prezes PHU Orion, firmy deweloperskiej z Lublina, jeden z klientów naszego banku.

  Za co przedsiębiorcy cenią Bank BPS? Poznaj historię partnerskich relacji Banku BPS i lubelskiej firmy Orion!

  „Z Bankiem BPS pracujemy od samego początku. To w oparciu o kredyt z banku rozwinęliśmy sieć stacji benzynowych Pieprzyk. Korzystamy ze wszystkich usług bankowych i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak bank wspiera nas w codziennym biznesie i nowych inicjatywach” – mówi Antoni Pieprzyk, założyciel Grupy Pieprzyk, jeden z klientów naszego banku.

  Za co przedsiębiorcy cenią Bank BPS? Poznaj historię partnerskich relacji Banku BPS i Grupy Pieprzyk!

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.