Skip to main content
 • Programy krajowe

  Programy krajowe

  Rozwijaj firmę korzystając z dotacji i preferencyjnych kredytów

  Programy, które będą realizowane w latach 2021 - 2027:

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową
  • Fundusze Europejskie dla Rybactwa
  • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
  • 16 programów regionalnych
  • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

  Dlaczego warto?

  W Banku BPS rozumiemy lokalne biznesy

  Mamy dla Twojej firmy elastyczne rozwiązania

  Rozwijasz swój biznes w oparciu o unijne środki, przyznawane na preferencyjnych warunkach

  Partnerskie relacje

  Przydatne informacje

  Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

  Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, bezpieczny i ekologiczny transport. Pieniądze przeznaczone są także na rozwój ochrony zdrowia, rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego; budżet: 113,4 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  Inwestycja w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki. Program skierowany głównie do przedsiębiorców oraz sektora nauki; budżet: 37,1 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

  Pieniądze z programu poprawiają sytuację osób na zmieniającym się rynku pracy, pomagają dbać o rozwój edukacji i usług zdrowotnych. To wsparcie dla rodziców w opiece nad dziećmi i dla osób ze szczególnymi potrzebami; budżet: 18,8 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

  Program przyśpiesza podróż w cyfrową przyszłość. Zwiększa dostęp do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego i rozwija e-usługi. Wzmacnia cyberbezpieczeństwo oraz podnosi kompetencje cyfrowe społeczeństwa; budżet: 9,2 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  To dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój biznesu, transportu, obejmuje też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykę; budżet: 12,3 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

  Pieniądze przeznaczone są na wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących; budżet: 2,4 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie dla Rybactwa

  Wspierają wspólną politykę rybołówstwa, unijną politykę morską, zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza. Pieniądze pozwalają na inwestowanie w bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Dzięki nim możliwe jest dbanie o bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów. Fundusze przyczyniają się do poprawy skuteczność międzynarodowego zarządzania oceanami; budżet: 2,3 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

  W skład wchodzą 3 programy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW).

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

  Realizacja działań wzmacniających potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięć koordynacyjnych, np. w obszarze Funduszy Europejskich; budżet: 2,5 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  16 programów regionalnych

  Każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie. Dzięki nim regiony będą wspierać przedsiębiorczość, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Dbają one o infrastrukturę społeczną i środowisko. Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport; budżet: 155,4 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

  Programy mają charakter międzynarodowy i wspierają wymianę kulturową, współpracę naukową, biznesową i samorządową ponad granicami państw; budżet: 2,2 mld zł.

  Więcej szczegółowych informacji - ZOBACZ

  Cookies

  Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  SPRAWDŹ jak aktywować dostęp do kanału Tele

  Reklamacje

  W Banku BPS zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna. Jak złożyć reklamację przeczytaj TUTAJ

  Znajdziesz nas też tutaj
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.