Skip to main content
  • Aktualności
  • Zrzeszenie BPS wśród najlepszych banków udzielających kredytu technologicznego

Zrzeszenie BPS wśród najlepszych banków udzielających kredytu technologicznego

03-09-2021

3 września 2021 r.: Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS znalazły się w czołówce rankingu instytucji finansowych udzielających małym i średnim firmom kredytu technologicznego z unijnym dofinansowaniem. Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował działania w zakresie „Kredytu na innowacje technologiczne”, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Ostatni, 7. już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu zakończył się w styczniu tego roku. W tej edycji konkursu złożono w sumie 923 wnioski na kwotę dofinansowania  w wysokości 3,84 mld złotych. Z tego przyznano 337 promes premii technologicznej na łączną kwotę 1,47 mld zł. Istotną rolę odegrały w tym Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, które w tej edycji konkursu wydały 114 promes kredytu technologicznego dla swoich klientów na łączną kwotę blisko 310 mln zł. Dzięki temu znalazły się na trzecim miejscu w rankingu wszystkich banków biorących udział w procesie ich wydawania.

- Zmiany technologiczne oraz globalna konkurencja stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego. Popularność kredytu technologicznego pokazuje, że małe i średnie firmy to dostrzegają i coraz chętniej inwestują w nowe technologie. Promesy kredytu, wydane przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS w ostatnim naborze, stanowią ponad jedną trzecią wszystkich promes od początku trwania programu. To pokazuje dużą aktywność naszych Klientów i świadomość, że rozwój technologiczny przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia jego konkurencyjności i efektywności - mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Bank BPS oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze od samego początku programu operacyjnego Innowacyjny Rozwój aktywnie włączyły się w proces udzielania kredytu technologicznego dla małych i średnich przedsiębiorców. W trakcie trwania programu przyznały promesy kredytu na kwotę blisko 1 mld złotych, plasując Zrzeszenie BPS wśród 5 najbardziej zaangażowanych banków. Siódmy nabór wniosków w „Kredycie na innowacje technologiczne” był ostatnim naborem w obecnej perspektywie unijnej. Trwają prace nad nowym programem w perspektywie unijnej na lata 2021-2027, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.