Zmieniamy okres ważności kart debetowych

02-11-2022

Wydłużyliśmy okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych z 3 do 5 lat.

Od listopada 2022 r. wszystkie nowo wydane oraz wznawiane karty debetowe posiadają 5-letni okres ważności.  Proces jest automatyczny i nie wymaga żadnych działań ze strony Klientów.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych dostępne są TUTAJ.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.