Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiany w Taryfie opłat dla klientów instytucjonalnych

Zmiany w Taryfie opłat dla klientów instytucjonalnych

21-09-2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2021 r. Bank BPS S.A. wprowadza zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych (Taryfa).

Główne zmiany w Taryfie to:

  1. podwyższenie opłaty za przelewy Elixir i SEPA oraz zlecenia stałe realizowane w systemie bankowości internetowej i mobilnej;
  2. wprowadzenie dodatkowej opłaty rocznej za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach lokat terminowych.

Treść nowej Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Banku pod linkiem.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.