Skip to main content
  • Aktualności
  • Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS

Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS

20-09-2021

Rzetelna, profesjonalna obsługa, pozytywne doświadczenia klientów, atrakcyjna oferta, wiarygodność oraz wieloletnia tradycja zadecydowały o wyróżnieniu Grupy BPS Złotym Laurem Konsumencki Lider Jakości 2021.

Aż 76,7 proc. respondentów, biorących udział w ogólnopolskich badaniach konsumenckich przeprowadzonych w tym roku na próbie ponad 15 tysięcy osób, uważa Grupę BPS za najlepszą
w kategorii „Banki Spółdzielcze” i realnie poleca jej usługi. Markę Grupa BPS zna 29,7 proc. badanych. Skojarzenia, jakie budzi Grupa BPS, to: polski bank, zaufanie, tradycja, atrakcyjna oferta.

– Od kilku lat w Grupie BPS prowadzimy zmiany w ofercie, wdrażając nowoczesne produkty finansowe, takie jak np. płatności mobilne i dostosowując się do cyfrowych oczekiwań młodszych grup klientów. Cieszymy się, że klienci to doceniają. Pandemia spowodowała wzrost zainteresowania zdalnymi formami kontaktu z bankiem również wśród osób o tradycyjnym nastawieniu. Pamiętamy jednak o tym, co jest jednym z najistotniejszych źródeł naszej przewagi rynkowej: budowaniu bliskiej relacji z klientem i zakorzenieniu w lokalnych społecznościach. W przypadku klientów biznesowych, zarówno firm, jak i samorządów, atutem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS jest możliwość negocjowania warunków współpracy. Wiemy, że ta elastyczność jest doceniania i staje się powodem polecania naszych usług innym klientom – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, zrzeszającego Banki Spółdzielcze.

Grupa BPS wspiera również klientów w podejmowaniu inicjatyw ekologicznych, takich jak inwestycje w odnawialne przydomowe źródła energii, termomodernizacje, wymiana źródeł ciepła, czy zakupy energooszczędnych sprzętów. Obok szerokiej oferty kredytów ekologicznych, prowadzone są kampanie informacyjno-edukacyjne na temat konkretnych oszczędności, które przynoszą w polskich domach rozwiązania przyjazne środowisku.

Konsumencki Lider Jakości to ogólnopolski promocyjny program konsumencki, którego celem jest wyłonienie najlepszych jakościowo, w opinii konsumentów, marek i firm. Podczas badań, konsumenci dzielą się swoimi opiniami na temat jakości produktów i usług w poszczególnych grupach. Następnie identyfikowani są liderzy.

Grupę BPS tworzy 319 Banków Spółdzielczych oraz Bank BPS. Wiele Banków Spółdzielczych działa na swoim terenie od 100, a nawet 150 lat, wyłącznie na bazie polskiego kapitału. Wypracowany zysk wraca do obiegu z korzyścią dla mieszkańców regionu – nie tylko w postaci kredytów na lokalne przedsięwzięcia, ale również jako wsparcie dla społecznych inicjatyw. Działania te – obok nowoczesnej, kompleksowej i szeroko dostępnej oferty usług finansowych dla mieszkańców większych i mniejszych miejscowości, rolników, przedsiębiorców, czy samorządów – wpływają pozytywnie na postrzeganie Grupy BPS i przyczyniają się do zdobywania takich nagród jak Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.