• Aktualności
  • Zakonczenie Promocji „Promocja na start z Bankiem BPS i Programem Bezcenne Chwile”

Zakonczenie Promocji „Promocja na start z Bankiem BPS i Programem Bezcenne Chwile”

08-06-2022

Zgodnie z Regulaminem Promocji „Promocja na start z Bankiem BPS i Programem Bezcenne Chwile” informujemy, że w związku z przewidywanym wyczerpaniem puli nagród, promocja ulegnie zakończeniu 15 czerwca 2022 r.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.