Skip to main content
  • Aktualności
  • Wnioski w Programie Dobry Start 300+ można składać w bankowości elektronicznej od 1 lipca 2023 r.

Wnioski w Programie Dobry Start 300+ można składać w bankowości elektronicznej od 1 lipca 2023 r.

05-07-2023

Od 1 lipca 2023 r. nasi Klienci mogą składać w bankowości elektronicznej e25 wnioski w Programie Dobry Start 300+.

Program Dobry Start 300+ to wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wnioski mogą składać rodzice uczniów:
•    w wieku do 20 lat,
•    w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością),
bez względu na dochód rodziny.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Aby otrzymać wsparcie 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka złóż wniosek w bankowości elektronicznej e25, na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS lub w portalu Emp@tia. Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej e25, wybierz zakładkę „Świadczenia/Wnioski”, a następnie wniosek, który chcesz złożyć. Wniosek możesz złożyć od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, wypłatę świadczenia otrzymasz najpóźniej 30 września 2023 r.  Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dowiedz się więcej o Programie Dobry Start.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.