• Aktualności
  • Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ dostępne w bankowości elektronicznej e25

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ dostępne w bankowości elektronicznej e25

02-02-2022

Od 1 lutego br. Klienci Banku BPS mogą składać w bankowości elektronicznej e25 wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+.


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca. Nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów. Od 2022 r. obsługiwane jest przez ZUS.

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej e25, należy wybrać zakładkę „świadczenia/wnioski”, a następnie wniosek, który chcemy złożyć.

Dowiedź się więcej o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+ i Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.