Skip to main content
  • Aktualności
  • Relacja filmowa z Gali X edycji Programu TalentowiSKO

Relacja filmowa z Gali X edycji Programu TalentowiSKO

26-06-2023

15 czerwca w Centrali Banku BPS odbyła się Gala Programu edukacyjnego TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.

Bank uroczyście ogłosił i nagrodził zwycięzców na etapie krajowym. Po części oficjalnej goście pojechali do Teatru Syrena na warsztaty aktorskie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego dnia!

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.