• Aktualności
  • Slim VAT 2 – zmiany w opłacaniu składek do KRUS od 1 stycznia 2022 r.

Slim VAT 2 – zmiany w opłacaniu składek do KRUS od 1 stycznia 2022 r.

31-12-2021

Od 1 stycznia 2022 r., rolnicy, którzy są płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) będą mogli regulować swoje płatności na rzecz KRUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wykorzystując środki zgromadzone na rachunku VAT. Aby skorzystać z tej możliwości, rolnik zobowiązany jest do wykonania płatności na specjalny rachunek bankowy prowadzony na rzecz KRUS. Dokonując płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu rachunku KRUS, środki na jego realizację w pierwszej kolejności będą wykorzystane z rachunku VAT. Szczegółowe informacje oraz wykaz numerów rachunków znajdą Państwo na stronie internetowej KRUS. Powyższe zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe tzw. ustawą Slim VAT 2.

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.