Skip to main content
 • Aktualności
 • Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bożego Ciała 23

Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bożego Ciała 23

16-06-2021

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bożego Ciała 23 [województwo małopolskie], w skład której wchodzi:

 • prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 4/3 o powierzchni 0,0910 ha,
 • prawo własności budynku biurowo-usługowego z oficyną o łącznej powierzchni użytkowej 1 529,00 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00191500/5. Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Krakowa.

Przeprowadzenie przetargu: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej Banku: www.bankbps.pl. Bank BPS S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Banku nr 94 1930 0005 9001 0000 0013 0459. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu 29.07.2021 r. do godz. 14:00. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Oferenta z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 11 895 000 zł brutto (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Miejsce i termin składania ofert: Składane pisemne oferty winny zawierać informacje o oferencie oraz oświadczenia i dane szczegółowo określone w Regulaminie przetargu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz.12:00

 • drogą elektroniczną na adres mailowy:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wiadomości proszę wpisać: "Przetarg - zakup nieruchomości Kraków ul. Bożego Ciała 23."
 • osobiście lub drogą pocztową na adres:
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  Departament Administracji
  Ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
  z dopiskiem: "Przetarg - zakup nieruchomości Kraków ul. Bożego Ciała 23."

Ofertom nadawane będą numery wg kolejności wpływu.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.