• Aktualności
  • Proces umarzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Proces umarzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

06-07-2022

W dniach 11-15 lipca 2022 r. Polski Fundusz Rozwoju będzie wydawać decyzje umorzeniowe dla subwencji udzielonych w  ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Decyzje umorzeniowe zostaną udostępnione wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, która korzystała z subwencji finansowej .

W decyzji zostanie określona wysokość zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej umorzenia i wskazana ewentualna wartość subwencji do spłaty wraz z numerem rachunku bankowego PFR, na który należy dokonać przelewu. Zwrotu nieumorzonej kwoty subwencji finansowej należy dokonać w terminie do 15 września 2022 r.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 2.0 obowiązującym od 29 czerwca 2022 r. na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html

Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.