Skip to main content

Prace techniczne Infolinii

06-10-2021

Informujemy, że ze względu na prace techniczne od godziny 16:00 w dniu 9 października do godziny 14:00 w dniu 10 października 2021 r. zakres usług świadczonych przez Infolinię Banku BPS może być ograniczony.

Kartę płatniczą można zastrzec poprzez portal Kartosfera lub pod numerem telefonu (+48) 86 215 50 00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.