Prace serwisowe Infolinii

19-10-2022

W nocy, 24 października w godz. 00:30 - 01:00 planujemy prace serwisowe Infolinii naszego banku.

W związku z tym w tym czasie Infolinia nie będzie działać. W przypadku konieczności kontaktu z naszym bankiem w tym czasie, prosimy o dzwonienie na nr telefonu: 695 320 074.
Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.