Skip to main content

Prace serwisowe e25

18-06-2021

Uprzejmie informujemy, że od godz. 20:00 w dniu 18.06.2021 r. do godz. 01:00 w dniu 19.06.2021 r. oraz w dniu 19.06.2021 r. w godz. 14:00 - 23:00 z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku w systemie bankowości elektronicznej e25 mogą wystąpić utrudnienia w realizacji zleceń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.