Skip to main content

Prace serwisowe e25

20-05-2021

Uprzejmie informujemy, że od godz. 00:00 dnia 22.05.2021 r. do godz. 23:30 dnia 23.05.2021 r. z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku w systemie bankowości elektronicznej e25 nie będzie możliwa realizacja zleceń, nie będzie dostępu do historii oraz nie będą prezentowane aktualne salda na rachunkach. Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.