Skip to main content

Prace serwisowe e25

14-05-2021

Uprzejmie informujemy, że od godz. 21:00 dnia 15.05.2021 do godz. 04:00 dnia 16.05.2021 z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku, w systemie e25 nie będzie możliwości obsługi kart płatniczych. Nie będzie także dostępna usługa BLIK.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.