Prace serwisowe

15-02-2023

Z uwagi na prowadzone prace serwisowe:

  • 26 lutego br. w godzinach 20:00 - 23:59 mogą występować utrudnienia w dostępie do portalu kartowego KARTOSFERA, aplikacji mobilnej BSPay oraz w zarządzaniu usługą tokenizacji, w tym enrollment karty w GPay oraz Apple Pay,
  • 5 marca br. od godziny 00:01 do godziny 01:30 mogą występować chwilowe przerwy w autoryzacji transakcji kart wydanych w Grupie BPS.
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.