Skip to main content

Prace serwisowe

16-09-2022

Informujemy, że w dniu 16.09.2022 r. w godz. 20:00-23:00 oraz w dniu 17.09.2022 r. w godz. 09:00-13:00 z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku w systemie bankowości elektronicznej e25 mogą wystąpić przerwy w realizacji przelewów.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.