• Aktualności
  • Praca Oddziałów Banku BPS 23 grudnia 2022 r.

Praca Oddziałów Banku BPS 23 grudnia 2022 r.

21-12-2022

Uprzejmie informujemy, że 23 grudnia 2022 r. Oddziały Banku BPS będą prowadziły obsługę Klientów do godz. 14.00.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.