Skip to main content

Portal Pośrednika naszego banku nagrodzony!

28-05-2024

Nagrodę w kategorii Nowoczesne technologie w bankowości spółdzielczej przyznała Kapituła IV edycji Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2023” w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Portal Pośrednika to narzędzie zdalnej obsługi procesów z zewnętrznych kanałów sprzedaży. W naszym banku wykorzystywany jest aktualnie w sprzedaży kredytów hipotecznych, a już w niedługim czasie jego działanie rozszerzymy także na kredyty gotówkowe. Wdrożenie zostało przygotowane w ramach jednego z projektów w Programie Transformacji BPS odNowa.

Więcej o Portalu Pośrednika pisaliśmy tutaj.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.