Obsługa Klientów 2 lutego 2024 r.

29-01-2024

W piątek, 2 lutego 2024 r., nasze Oddziały będą realizować obsługę Klientów w godz. 9:00-13:00. Obsługa kasowa będzie prowadzona w godz. 9:30 – 12:00.
Przepraszamy za niedogodności.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.