Nowa wersja aplikacji mobilnej BPS Mobilnie

04-03-2022

Informujemy, że udostępniliśmy nową wersję aplikacji mobilnej BPS Mobilnie, którą należy pobrać ze sklepu Google Play dla systemu Android, a dla urządzeń z systemami iOS ze sklepu AppStore.

Uaktualnienie wersji jest konieczne w celu dalszego korzystania z aplikacji.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.