Skip to main content

Nowa wersja aplikacji BPSMobilnie

14-03-2023

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji mobilnej BPSMobilnie dla Klientów korzystających z urządzeń z systemem Android. Prosimy o zaktualizowanie aplikacji w celu dalszego korzystania.

W dalszym ciągu występuje problem podczas korzystania z aplikacji na urządzeniach z systemem iOS. Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.