Skip to main content
  • Aktualności
  • Nowa strona internetowa BPS Leasing i Faktoring

Nowa strona internetowa BPS Leasing i Faktoring

24-05-2022

BPS Leasing i Faktoring, spółka produktowa Banku BPS, oferująca produkty leasingowe i faktoringowe, uruchomiła nową stronę internetową.

Nowa strona posiada ofertę obu linii biznesowych: leasingu i faktoringu z nowoczesną strukturą, grafiką dostosowaną do stylistyki zrzeszeniowej Grupy BPS oraz dodatkowymi funkcjonalnościami.

Zmieniony serwis umożliwia nie tylko wygodne przeglądanie treści zarówno na smartfonie, tablecie czy komputerze, ale przede wszystkim prezentuje w przejrzysty sposób ofertę produktową z podziałem według grup produktów leasingowych i faktoringowych, dzięki temu dostęp do potrzebnych informacji o produktach i oferowanych rozwiązaniach jest szybszy i pełniejszy.

Nowością są także dodatkowe funkcjonalności serwisu jak:

  • formularz zapytania o ofertę online
  • kalkulator limitów leasingowych online z automatycznym zgłoszeniem zapytania
  • formularz online zgłoszenia szkody komunikacyjnej i majątkowej

Prosta nawigacja serwisu, minimalistyczna szata graficzna oraz intuicyjny układ treści odpowiadają potrzebom klientów, zapewniając wygodę i wyższy standard obsługi w codziennym użytkowaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nową witryną pod adresem: www.bpsleasing.pl

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.