Skip to main content
  • Aktualności
  • Niedostępności Profilu Zaufanego oraz części e-usług

Niedostępności Profilu Zaufanego oraz części e-usług

01-03-2023

W związku z pracami serwisowymi po stronie administracji publicznej od 2 marca od godziny 19:30 do 3 marca br. do godziny 2:00 w systemie bankowości elektronicznej e25 mogą występować krótkie niedostępności Profilu Zaufanego oraz części e-usług (np. wnioski 300/500, MojeID).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.