Skip to main content
  • Aktualności
  • Niedostępność Infolinii w dniu 26.10.2021 r.

Niedostępność Infolinii w dniu 26.10.2021 r.

15-10-2021

Informujemy, że ze względu na planowane prace techniczne w dniu 26 października 2021 r. Infolinia Banku BPS będzie nieczynna od godziny 01:00 do godziny 01:20.

Kartę płatniczą można zastrzec poprzez portal Kartosfera lub pod numerem telefonu  695 320 074  (opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Za utrudnienia przepraszamy.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.