• Aktualności
  • Niedostępność aplikacji BPS Mobilnie w sklepie Google Play

Niedostępność aplikacji BPS Mobilnie w sklepie Google Play

13-09-2022

Obecnie nie ma możliwości pobrania aplikacji BPS Mobilnie ze sklepu Google Play na urządzenia z systemem Android. Problem ten nie dotyczy Użytkowników, którzy posiadają już zainstalowaną aplikację.

Za utrudnienia przepraszamy. Po rozwiązaniu tego problemu, zaktualizujemy informację w tej sprawie. 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.